Haal sturingsinformatie uit eigen aanbestedingsdata

TenderDash haalt informatie over uw aanbestedingen uit uw eigen data

www.tenderdash.nl
Image Description
Image Description
Image Description

Wat is TenderDash?

TenderDash stelt (semi)overheden in staat om eenvoudig sturingsinformatie te halen uit aanbestedingen.

Dashboards

Tenderdash bevat dashboards die aanbestedingen visualiseren.

TenderNed data

Tenderdash is de missing link bij het interpreteren van TenderNed data.

Uw inbreng

Tenderdash biedt rapportages die afgestemd zijn op de verschillende rollen in uw organisatie.

SVG Arrow

Analyseer uw data over aanbestedingen met behulp van de verschillende dashboards in TenderDash.

Image Description
www.tenderdash.nl
Image Description

Hoe werkt TenderDash?

aanbestedingsdorp.tenderdash.nl
Image Description

Dashboards

TenderDash bevat verschillende dashboards met elk een eigen doel.

  • Aanbestedingen voorbereiden
  • Inschrijf-/gunratio ondernemingen
  • Shortlist (onderhandse) procedure
  • Effect failliete opdrachtnemer
  • Inzicht portefeuille inschrijvers

Continue verbeteren

Actuele sturingsinformatie helpt om aanbestedingen nog beter uit te voeren. De verkregen inzichten laten zien wanneer het inkoopteam in actie moet komen. Bijvoorbeeld wanneer een verbonden opdrachtnemer failliet gaat. TenderDash biedt de bijbehorende impactanalyse met een druk op de knop.

Welke waarde biedt TenderDash aan afdelingshoofden inkoop?

“Tenderdash is waardevol in het inkoopproces, omdat het helpt inzicht te verkrijgen in marktbewegingen, met name in de raamovereenkomsten.”

Sturingsinformatie

De dashboards geven inzicht in de prestaties van inkoopteams en laten zien waar er verbetermogelijkheden zijn.

Altijd actueel

De data kan elk moment van de dag ververst worden. Op deze manier zijn effecten van een aangepaste werkwijze direct zichtbaar.